Биологично - активни вещества в билките

Биологично - активни вещества в билките

В растенията наред с първичните съединения, които пряко участват в обмяната на веществата, се синтезират и много други органични съединения, разглеждани най - често като вторични вещества.

Някои от тези съединения имат ясно изразена биологична активност и се използват като лечебни вещества при терапията на различни заболявания.

В билките се съдържат най - често сложни комплекси от вещества с най - различна химична природа.

2. Гликозиди в билките

Гликозидите са една от най - големите групи биологично - активни съединения с твърде разнообразна структура и много широко разпространение в растителния свят. Молекулата им е изградена от две части з... прочети

3. Алкалоиди в билките

Алкалоидите са природни съединения с основен характер, в молекулата на които винаги има азот и се отличават със специфично физиологично действие. По - голямата част от алкалоидите са силно токсични съ... прочети

4. Танини (Дъбилни вещества)

Танините са полимерни фенолни съединения с относителна молекулна маса от 1000 до 5000. Те са широко разпространени в растенията. Най - често се натрупват в кората при дървесните видове, но също се съд... прочети

5. Етерични масла в билките

Етеричните масла са сложни смеси от различни органични съединения. Притежават характерна миризма и са летливи. Те са доста различни от тлъстите масла (мазнините). Основната част от съединенията, които... прочети

6. Полизахариди в билките

Полизахаридите са високомолекулни полимери, в състава на които влизат разнообразни монозахаридни компоненти в различни съчетания и количества. Те се съдържат във всички растителни части, но в най - го... прочети

7. Витамини в билките

В групата на витамините се включват съединения с различна химична природа. Обикновено те се образуват в растенията и в микроорганизмите и се приемат с храната. Изключение правят витамин А и D, които с... прочети

прегледи 6443

Препоръчани продукти

Подобни статии