Биологично - активни вещества в билките

Биологично - активни вещества в билките

Алкалоиди в билките

Алкалоидите са природни съединения с основен характер, в молекулата на които винаги има азот и се отличават със специфично физиологично действие. По - голямата част от алкалоидите са силно токсични съединения и само в терапевтични дози се използват като лечебни средства.

Алкалоидоносните растения най - често намират приложение като суровина за производството на лечебни препарати и много по - ограничено се употребяват директно като билки. Към типичните алкалоиди се отнасят главно хетероциклени съединения. Класификацията на алкалоидите е в зависимост от хетероциклената им система, която изгражда основното ядро.

Пo - важни групи алкалоиди са:

  • пиридинови
  • пиперидинови
  • хинолизидинови
  • тропанови
  • хинолинови
  • изохинолинови
  • индолни
  • пуринови
прегледи 4324

Препоръчани продукти

Подобни статии