Биологично - активни вещества в билките

Биологично - активни вещества в билките

Полизахариди в билките

Полизахаридите са високомолекулни полимери, в състава на които влизат разнообразни монозахаридни компоненти в различни съчетания и количества. Те се съдържат във всички растителни части, но в най - голямо количество се натрупват като резервни вещества в подземните органи. Разделят се на две основни групи: хомополизахариди и хе-терополизахариди.

Хомополизахариди

Те са изградени от едни и същи захарни единици. Към тази група се отнасят:

  • амилопектин - главна съставка на повечето нишестета
  • инулин - вод-норазтворим полизахарид, характерен за представителите на сем. Сложноцветни
  • целулоза - главен структурен материал на клетъчните обвивки
  • лихенин - характерен за лишеите

Хетерополизахариди

Полизахариди в билкитеЛиста от ПодбелХетерополизахаридите се образуват от две или повече разнородни захарни единици.

Към тях се отнасят пектините, гумите и слизните вещества, а също агарът и алгиновата киселина. Тук спадат и различните видове хемицелулоза.

От групата на хетерополизахаридите с най - изразено лечебно действие са слизните вещества.

Те са основна съставка на редица билки (лененото семе, грудките от салеп, корените иа ружата, листата на подбела и др.).

Намират приложение като протективни средства при стомашни и чревни възпаления (гастрити и ентероколити), а също и като омекчаващо средство при възпаление на дихателните пътища.

прегледи 2843

Препоръчани продукти

Подобни статии