Глюкокортикоидна терапия

Глюкокортикоидна терапия
Всички (8)

Глюкокортикоидната терапия, навлязла широко в хуманно-медицинската клинична практика, намира все по - голямо приложение и във ветеринарната медицина.

Изразеният, в някои случаи купиращ лечебен ефект на глюкокортикоидите при много заболявания води към нарастваща опасност от неоправдано увеличаване при тяхното използване.

Статии

прегледи 1949

Подобни статии