Как действат глюкокортикоидите?

Как действат глюкокортикоидите?

Под влияние на гликокортикоидите настъпват разнообразни структурни, функционални и метаболитни отклонения, които са взаимно свързани и трудно може да бъдат разграничени. Поради това отделното им разглеждане е до голяма степен условно.

2. Действие върху междинната обмяна

Глюкокортикоидното действие се проявява най - силно при въглехидратната обмяна. То се изразява в образуване и натрупване на гликоген в черния дроб главно от белтъчните източници (глюконеогенеза), инхи... прочети

4. Противошоков ефект

Високите дози на глюкокортикоидните препарати проявяват противошоково действие главно чрез стабилизиране на клетъчните и лизозомните мембрани (понижено излъчване на протеолитични ензими), уплътняване ... прочети

5. Влияние върху левкоцитите

Усиленото излъчване на неутрофилни левкоцити от костния мозък, съчетано с удължения им живот и затруднената им диапедеза, както и директното увреждане и (или) преразпределителната секвестрация на лимф... прочети

прегледи 3430

Препоръчани продукти

Подобни статии