Как действат глюкокортикоидите?

Как действат глюкокортикоидите?

Влияние върху левкоцитите

Усиленото излъчване на неутрофилни левкоцити от костния мозък, съчетано с удължения им живот и затруднената им диапедеза, както и директното увреждане и (или) преразпределителната секвестрация на лимфоцитите и еозинофилите водят към характерни промени в броя и процентното съотношение на левкоцитите в периферната кръв.

Те се изразяват в левкоцитоза и неутрофилия, лимфопення и еозинопения. Степента на тези отклонения е в зависимост от структурата, дозата и продължителността на прилагане на съответния глюкокортикоид, животинския вид и здравословното състояние на третираното животно.

прегледи 1079

Подобни статии

Хиппотерапия  с Коне

Хиппотерапия с Коне

Специални благодарности към авторите на статията: Димитър Шишманов хиппотерапевт, жокей ...