Приготвяне на лекарствени форми от растителни дроги

Приготвяне на лекарствени форми от растителни дроги

Резултатите от фитотерапията се определят от много фактори, но от особено значение е лекарствената форма, в която се предоставя билката. Тя може да бъде най - разнообразна в зависимост от характера и особеностите на действащите вещества в дрогата, от техните физико - химнчни свойства, от фармакологичното им действие и предназначението на растението.

Активността на препаратите зависи и от предварителните операции на сушене и оситняване и други фармацевтични манипулации, свързани със стабилизирането на активните вещества. Обикновено се използват нативни препарати - пулверизирана дрога, накълцана билка за налагане под формата на лапа, растителен сок и др.

С лечебна цел най - често се прилагат извлеци на активните вещества от дроги, които са въведени в научната медицина като галенови препарати. Те се получават с помощта на подходящи извлечители (вода, спирт, вино, етер и др.), в които лекарствените вещества се разтварят и извличат.

Екстрахирането се извършва по студен начин или чрез използване на високи температури. Създава се възможност за получаване на извлеци, в които активните вещества са в по - концентрнран вид с оглед да се постигне сигурен лечебен ефект. При тоза до голяма степен се отстраняват баластните вещества, които биха могли да затруднят или забзвят действието на лекарствените вещества.

Понякога обработката се извършва по начин, чрез който да преминат в извлека слизи, нишесте, пектин, растителни белтъчини и др. в желаната концентрация. Възможно е да се създадат концентрирани препарати чрез изпаряване на част от извлечителя. Технологичната обработка същевременно има за цел да повиши стабилността на действащите вещества или да я запази в съществуващия вид.

Към галеновите препарати се отнасят запарки, възварки, тинктури, екстракти, ароматни води, медицински масла, оцети, вина, сиропи и спиртове.  Към тях спадат и някои лекарствени форми, приготвени от растителни и други дроги - лапи, сапуни и др. С голямо значение са високо пречистените екстрактивни фитопрепарати, т.нар. неогаленови препарати (максимално очистени от странични вещества), които служат и като източници за полусинтеза на лекарствени вещества.

Употребяват се и полифракционни екстракти. Процесът на извличане се подчинява на редица закономерности, които се определят от свойствата на активните вещества, от характера на растителните тъкани, съобразно с които се избира подходящ извлечител в определено количество и начин на екстрахиране. За уточняване на изходната и крайната концентрация на действащите вещества има значение и скоростта на извличането.

Оптимизирането на условията води до стандартизиране на препаратите, което е особено важно за правилното дозиране на активните вещества в получените лекарствени форми и за изхода от лекуването с тях.

Извличането се извършва по няколко начина:

Мацерация - киснене при стайна температура. Оситнената дрога се залива с определено количество извлечител и периодично (всеки час) се разбърква. Времето на екстрахиране (от 15 - 30 минути до няколко часа) зависи от дрогата и съдържащите се в нея лекарствени вещества Билката може да се екстрахира двукратно. Извлекът се отделя чрез прецеждане или пресоване.

Дигесция - извличане   при  температура  30 - 40 °С  и рядко при 50 °С.

Перколация - извличане, при което дрогата се разделя на 3 части (50, 30, 20 ч.) От първата порция се получава първи и втори извлек чрез преминаване на разтворител през свежа суровина. Навлажнената дрога се поставя в перколатор и се мацерира в извлечителя в продължение на 24 часа.

Втората порция дрога след навлажняване с първия извлек се подлага на перколацията и периодично се наливат порции от втория извлек. При обработката на последните количества дрога се постъпва аналогично.

Инфузиране - метод за получаване на запарки (инфузии), които представляват водни извлеци на активни вещества от растителни дроги. Понякога те се приготвят от специални екстракти, които се разтварят във вода.

При използване на инфузирането екстракцията се постига чрез загряване на водна баня при 100 °С в продължение   на 15 минути. Допълнителното изолиране на активните вещества се извършва при постепенно охлаждане на сместа от дрога и извлечител до 45-ата минута, след което извлекът се прецежда.

Декоктиране - възваряване. Водните извлеци се приготвят при загряване на водна баня при 100 °С в продължение на 30 минути и се прецеждат топли.

Сместа от дрога и извлечител периодично се разклаща или разбърква, като се поддържа определено рН на извлечителя (алкалоидите по - пълно се изолират при кисела среда, а сапонините - в алкална среда и др.), прибавят се повърхностно активни вещества (ПАВ) за повишаване на добива от екстракцията (за алкалоидни дроги катионни, а за гликозидни дроги нейонни ПАВ).

От голямо значение е очистването на галеновите препарати от баластни вещества.
За концентриране ра активните вещества понякога се използва методът на сгъстяване на извлеците във вакуум при 50 - 60 °С.

2. Запарка от билки

Запарка - Лат.: Infusum Запарките най - често са водни извлеци от растителни дроги, получени чрез инфузиране. Приготвят се предимно от нежни растителни части (цветове, листа, треви, семена, по - рядк... прочети

3. Възварка от билки

Възварка - Лат.: Decoctum Възварките са подобни на инфузите. Те представляват най - често водни извлеци на активни вещества от растителни дроги и се получават чрез декоктиране. Приготвят се и чрез ра... прочети

4. Тинктура от билки

Тинктура - Лат.: Tinctura Най - често тинктурите са спиртни извлеци на активни вещества предимно от растителни дроги, но могат да бъдат и спиртно - водни, етерни и водни. Получават се при заводски ус... прочети

5. Екстракт от билки

Екстракт - Лат.: Еxtractum Екстрактите представляват концентрирани извлеци на активни вещества от растителни дроги в малък обем. Получават се както, тинктурите, но след отстраняването на баластните в... прочети

6. Медицинско масло и вино

Медицинско масло Медицинско масло - Лат.: Оleum me dicatum То е маслен извлек, получен от растителни дроги. Най - често съдържа алкалоиди или етерични масла, горчиви вещества и др. Обикновено медици... прочети

7. Медицински оцет и спирт

Медицински оцет Медицински оцет - Лат.: Аcetum medicatum Получава се чрез извличане на действащите вещества от растителни дроги с винен оцет. Прилага се предимно външно. Медицински спирт Медицинск... прочети

8. Сироп от билки

Сироп - Лат.: Sirupus Той е концентриран растителен (най - често плодов) сок в захар. Освен с лечебна цел се използва и като вкусов коригент или като съставител на някои лекарствени форми. Лекарстве... прочети

9. Медицинска вода

Медицинска вода - Лат.: Аqua medicata За фитотерапията имат значение медицинските води, получени чрез разтваряне или дестилиране на активните вещества от дроги. Към медицинските води се числят и аро... прочети

10. Слиз от билки

Слиз - Лат.: Mucilago Слизта е воден извлек на слизести вещества от растителни дроги. Получава се и чрез разтваряне на гумозни вещества от растителен произход (арабска гума, трагакантова гума, сок от... прочети

11. Лапа от билки

Лапа - Лат.: Cataplasma Лапата е мека лекарствена форма с консистенция на каша или меко тесто. Употребява се външно след предварително обезкосмяване на кожата или поставена в марля за избягване слепв... прочети

12. Кашици от билки

Кашици - Лат.: Еlectuarium Мека лекарствена форма с консистенция на каша или меко тесто и е предназначена за вътрешна употреба. Приготвя се от пулверизирани дроги с добавката на помощни вещества за п... прочети

13. Емулсия от билки

Емулсия - Лат.: Еmulsum Това е сложна лекарствена форма. По външен вид тя наподобява млякото. Приготвя се от лекарствени средства, които не могат да се смесят с вода и течности. За постигане на стаби... прочети

14. Лекарствен сбор, сложен чай

Лекарствен сбор, сложен чай - Лат.: Species Представлява смес от едро нарязани дроги. Понякога в състава му се включват соли, етерични масла и др. Приготвя се от цветове, листа, кори, стъбла, дървеси... прочети

5.0, 1 гласа
прегледи 14576

Препоръчани продукти

Коментари за Приготвяне на лекарствени форми от растителни дроги

  1. 1.

    bog da bogoslevi vsichki onezi adminisratori koito sa vpisali opredeleniata za ralichnite vidove izvleci !!!

Подобни статии