Събиране, сушене на билките и съхраняване на дрогите, получени от тях

Събиране, сушене на билките и съхраняване на дрогите, получени от тях

Интересът към лечебните растения както у нас, така и по света непрекъснато нараства. Различни лечебни растения у нас се използват за производството на фитопрепарати и за получаване на чисти субстанции.

Голям е интересът и към непосредственото използване на билките както в хуманната, така и във ветеринарната медицина. Нуждите от лечебни растения непрекъснато нарастват и за някои видове те не са напълно задоволени.

Поради това е необходимо да се поощрява и разширява събирането на билки, като рационално се използват естествените ресурси, но заедно с това се налага и култивирането на някои видове.

Понякога е трудно да се доставят някои лечебни растения от билковите аптеки, а в същото време те растат в изобилие край нас и може сами да ги съберем. В тези случаи обаче са необходими познания не само за точното им разпознаване от други близки видове, но и за правилното им събиране, пречистване, сушене и съхраняване.

Известно е, че лечебното действие на растенията се дължи на съдържащите се в тях биологично активни вещества. Освен това винаги трябва да се има предвид, че съдържанието на действуващите вещества в растенията зависи от много фактори и тяхното натрупване в отделните органи през различните фази от развитието на растенията варира в много широки граници.

От друга страна, за да се получи дрога с високи лечебни качества, преди всичко трябва да се знае коя част от растението, да се събере и в коя фаза от неговото развитие се натрупват най - висок процент химични съединения, на които се дължи лечебното им действие. Съдържанието на биологично активни вещества в отделните органи и части на растенията е различно не само в количествено, но и в качествено отношение.

Често в отделните органи на един вид се натрупват и напълно разнородни по своята химична природа вещества, което определя различното действие и приложение на получените дроги.

Твърде различни по своя химичен състав са корените, сравнени с цветовете на един вид, или съдържанието на кората, сравнено със съдържанието на листата или плодовете.

2. Събиране на билките

Периодът за събиране на билките се определя на базата на неколкогодишни проучвания. Календарните срокове, които често се дават в помагалата по билкосъбиране, са само ориентировъчни. Те са в зависимо... прочети

3. Почистване на събраните билки

След събирането растителните части се подлагат на т.нар. първична обработка или почистване. Целта на тази манипулация е да се отстранят случайно попаднали странични примеси или други части от същото ... прочети

4. Сушене на билките

От правилното и своевременно сушене до голяма степен зависи качеството на билките и запазването на тяхната лечебна стойност. Чрез сушенето се отстранява водата от растителните части, която за свежите ... прочети

5. Съхраняване на билките

Сухите растителни части се опаковат в хартия, в стъклени банки или в метални кутии. Металните кутии се използват особено често за съхраняване на растителни суровини, които съдържат етерично масло. Ед... прочети

прегледи 9157

Препоръчани продукти

Коментари за Събиране, сушене на билките и съхраняване на дрогите, получени от тях

 1. 1.

  Съхраняването в буркани и метални кутии предполага, че биклите не са на проветливо място. Мога ли да затворя бурканите или трябва да останат отворени за да могат да се проветрябват?

 2. 2.

  Билките се съхраняват на проветриво място, когато са съвсем пресни и докато се изсушат напълно. А когато вече са напълно сухи, може съвсем спокойно да ги съхранявате в затворени стъклени буркани или метални кутии.

  Тъй като след пълно изсушаване в тях вече не се съдържа влага, по този начин те запазват полезните си свойства в продължение на поне 1 година. Важно е бурканите и кутиите да бъдат затворени, за да бъдат защитени лечебните растения от вредители и прекомерно изсушаване.

 3. 3.

  правилно ли е съхраняването във вакуум ? Вакумиран найлонов плик ?

 4. 4.

  До 3. аз - Да, вакуумът е добър начин за съхранение на билки. По този начин се запазват полезните им качества за дълъг период от време. Особено подходящо е, ако билките са предварително изсушени на проветриво място без пряка слънчева светлина.

Подобни статии